POINTSKEMA - FINNTACK/VEIDELANDS DM FOR AMATØRER 2013

Navn

1.

2.

M

3.

M

4.

T

P

Bjarke Christensen

0

11

11

7

18

13

31

2

Bjarke Haagensen

13

10

23

13

36

0

36

1

Bøje Laursen

7

7

14

0

14

7

21

6

Dennis Kristiansen

6

0

6

1

7

9

16

11

Iver Jessen

9

1

10

1

11

0

11

13

John Gommans

0

2

2

3

5

6

11

13

Jørgen B. Pedersen

0

4

4

1

5

4

9

15

Karina Rindom

11

6

17

0

17

5

22

4

Karsten Østergård

7

6

13

0

13

8

21

6

Kim Madsen

3

3

6

1

7

0

7

16

Kjell Nielsen

4

0

4

9

13

8

21

6

Stefan Lind-Holm

4

10

14

0

14

10

24

3

Sune Hansen

2

0

2

5

7

7

14

12

Søren Bønneland

8

0

8

11

19

1

20

9

Søren Aaen

0

8

8

10

18

1

19

10

Torben Nygaard

9

5

14

8

22

0

22

4